COACHING

EXECUTIVE COACHING

Executive coaching wspiera liderów i menadżerów w wykorzystaniu własnego potencjału i efektywniejszej realizacji zadań związanych z pełnioną rolą. Usługi executive coachingu oferuję wszystkim osobom pełniącym role liderskie lub menadżerskie w organizacjach.

Jak pracuję

Moje praca coachingowa z klientem, czasami nazywane konsultacją roli, jest oparta na Modelu P.R.O (Person-Role-Organisation), w ramach którego, aby osiągnąć wspólnie ustalony cel coachingu, koncentrujemy się na:

  • Roli, jaką Klient pełni w organizacji (zawodowej, rodzinnej, społecznej)
  • Osobie Klienta, jego dotychczasowej historii i doświadczeniach, talentach i kompetencjach oraz aspiracjach i celach
  • Organizacji, czyli środowisku, w którym Klient funkcjonuje i które wpływa na jego działania i osiągnięcia.

Model P.R.O wywodzi się  podejścia systemowo-psychodynamicznego, rozwiniętego w latach 50-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii przez The Tavistock Institut, który jest obecnie jednym z największych światowych ośrodków badania dynamik i zachowań w organizacjach.

 

Na moich sesjach

  • Tworzę przestrzeń do zatrzymania się i reflesji nad sprawami, z którymi Klient konforntuje się w ramach obecnie pełnionych ról zawodowych
  • Wspólnie z Klientem analizujemy pełnione wcześniej role, dotychczasowy rozwój kariery, talentów i umiejętności oraz ich związek z obecnym środowiskiem pracy i przyszłymi planami rozwoju kariery
  • Wspieram Klienta w odnalezieniu związku pomiędzy historią własnego rozwoju osobistego i zawodowego, aby lepiej i głębiej zrozumiał obecnie pełnione role i obszary rozwojowe
  • Wspieram Klienta w przełożeniu nowo zdobytej wiedzy o sobie samym na praktyczne działania, prowadzące do jeszcze lepszego funkcjonowania w ramach pełnionych przez siebie ról
  • Pomagam Klientowi znaleźć wewnętrzne zasoby potrzebne do zwiększenia poczucia zaufania do siebie i swoich kompetencji, niezbędnych do efektywnego działania.

Moi nauczyciele

Pracy coachingowej w podejściu systemowo – psychodynamicznym maiłam zaszczyt uczyć się od Haliny Brunning, coacha i autorki książek na temat executive coachingu, związanej z the Tavistock Institute, a także Johna Wilkes, wybitnego konsultanta organizacji i mojego superwizora.

COACHING KARIERY I DORADZTWO ZAWODOWE

Coaching kariery i doradztwo zawodowe wspierają osoby będące na różnych etapach swojej ścieżki zawodowej we wszelkich wyzwaniach związanych z pracą i karierą.

Usługi coachingu kariery i doradztwa zawodowego oferuję osobom młodym wchodzącym na rynek pracy, chcącym zbadać i lepiej zrozumieć istniejące możliwości rozwoju kariery, doświadczonym profesjonalistom rozważającym zmianę kariery lub rodzicom, którzy chcą powrócić na rynek pracy po okresie poświęconym na wychowanie dzieci.

Na sesjach wspólnie z Klientem analizujemy i ustalamy jego/jej mocne strony, preferencje zawodowe i cele. Określamy również możliwości i okazje, które mogły być pominięte, w celu stworzenia i skierowania planów zawodowych we właściwym dla Klienta kierunku.

 

JAK ZACZĄĆ

Jeżeli są Pańswo zainteresowani zbadaniem potencjalnych korzyści z mojego podejścia coachingowego dla siebie i/lub swojej organizacji, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny, aby ustalić termin wspólnej poufnej konsultacji.