KONSULTACJE

JESTEM KONSULTANTEM ORGANIZACJI

Pomagam organizacjom identyfikować i priorytetyzować cele biznesowe oraz budować długofalowe strategie działania. Wspieram osoby i grupy pracujące w środowisku biznesu, instytucjach publicznych i pozarządowych w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak:

  • Zarządzanie zmianą w naszej turbulentnej i niepewnej reczywistości rynkowo-społecznej
  • Diagnoza i rozwiązywanie problemów związanych z „trudnymi” sytuacjami i „trudnymi” osobami w zespołach i organizacjach
  • Tworzenie i zarządzanie wielokulturowymi zespołami i organizacjami
  • Projektowanie i wdrażanie działań i interwencji organizacyjnych

 Jak pracuję

Skupiam się na celach moich Klientów i ich podejściu do pracy. Wyjaśniam i analizuję wyzwania, przed którymi stoją zespoły i organizacje moich Klientów, żebyśmy mogli osiągnąć głębszy wgląd w sposób funkcjonowania organizacji.

Kiedy wspólnie z Klientem zrozumiemy istotę pojawiających się problemów i ich wpływu na funkcjonowanie całej organizacji, przystępujemy do planowania działań rozwiązujących naturę problemu. Dogłębna analiza wyzwania, przed którym stoi organizacja lub zespół, pozwala na stworzenie i wdrożenie takich rozwiązań, które są skuteczne i faktycznie niezbędne organizacji.

 Moje podejście

Jako konsultant organizacji pracuję w modelu systemowo- psychodynamicznym, rozwiniętym w latach 50-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii przez The Tavistock Institut, obecnie jeden z największych światowych ośrodków badania dynamik i zachowań w organizacjach.

Podejście systemowo-psychodynamiczne pozwala dotrzeć do faktycznej natury problemów związanych z miejscem pracy i zawiłościami współczesnych organizacji i jest od ponad 60 lat z powodzeniem wykorzystywane w pracy konsultacyjnej z organizacjami w Wielkiej Brytanii i na świecie.

JAK ZACZĄĆ

Jeżeli są Państwo zainteresowani zbadaniem, w jaki sposób mogę wesprzeć Państwa oraz Państwa organizację w rozwiązaniu bieżących wyzwań i problemów, którym stawiacie czoło, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny, aby wspólnie ustalić termin poufnej konsultacji.