O MNIE

Jestem coachem, konsultantem i trenerem. Jestem również praktykiem i realistką w kwesti funkcjonowania zespołów i organizacji.

Posiadam ponad 9 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami edukacyjnymi i marketingowymi dla firm takich jak: Shell, Toyota, Barclays Capital, Airbus. Potrafię ożywiać pomysły i inicjować działania, wyznaczać cele i ustalać priorytety, funkcjonować na wielu frontach na raz.

Jako konsultant organizacji i executive coach wspieram osoby i organizacje w identyfikacji własnego potencjału i rozwoju, stwarzając moim klientom bezpieczne środowisko dla testowania różnych rozwiązań i możliwości na ich drodze rozwojowej.

Jako dyplomowany doradca zawodowy oraz trener i konsultant zarządzania akredytowana przez Szkołę Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzę szkolenia z zakresu aktywnych metod nauczania i treningu, a także rozwoju kariery i rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Jako socjolog z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzę badania potrzeb rozwojowych i badania ewaluacyjne w organizacjach.

Pracuję z osobami indywidualnymi, grupami i organizacjami w sektorach prywantym, publicznym i pozarządowym.