SZKOLENIA

JESTEM TRENEREM I WYKŁADOWCĄ

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli i trenerów z zakresu aktywnych i twórczych metod nauczania i treningu, a także szkolenia z zakresu rozwoju kariery i rozwoju kompetencji kluczowych – dla osób wchodzących na rynek pracy.

We wszystkich szkoleniach wykorzystuję metody interaktywne i aktywizujące, m.in. praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia i gry szkoleniowe, scenki. Programy szkoleniowe przygotowuję zgodnie z cyklem uczenia się Davida Kolba zapewniającym uczestnikom 4 etapy uczenia się poprzez doświadczenie, refleksję, teorię i planowanie.

PROGRAMY DLA PROFESJONALISTÓW PRACUJĄCYCH W SEKTORZE EDUKACJI

Realizuję programy rozwojowe dla profesjonalistów pracujących w sektorze edukacji, aby podzielić się wiedzą, umiejętnościami i technikami związanymi z refleksyjnymi i aktywnymy metodami nauczania.

Tradycyjnie nauczanie oparte jest na metodzie „wkuwania”, której celem jest zdobycie wiedzy przez osobę uczącą się. Obecne podejścia do procesu uczenia odchodzą od nauczania skoncentrowanego na nauczycielu na rzecz nauczania skoncentrowanego na osobie uczącej się, która nie ma już tylko przyswoić wiedzy, ale przede wszystim rozwinąć nowe umiejętności.

Nowym celem edukacji jest zatem rozwijanie u osób uczących się praktycznych kompetencji, ducha innowacyjności i chęci uczenia się przez całe życie.

 

 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu z zakresu aktywnych i twórczych metod nauczania uczestnik:

  • głębiej zrozumie ideę nauczania, w którego centrum stoi osoba ucząca się
  • opanuje interaktywne metody pracy dydaktycznej takie jak: odgrywanie ról, dyskusja, praca w podgrupach, gry szkoleniowe, energizery
  • przećwiczy twórcze i analityczne metody nauczania takie jak: odwrócona burza mózgów, praca z metoforą, 6 kapeluszy de bono, metaplan
  • dowie się, w jaki sposób poszczególne metody mogą być wykorzystywane na zajęciach
  • będzie mieć okazję do przećwiczenia nowych metod pracy w bezpiecznym środowisku szkoleniowym, zanim umieści je we własnych programach nauczania.

PROGRAMY DLA OSÓB WCHODZĄCYCH NA RYNEK PRACY

Programy dla osób wchodzących na rynek pracy są przygotowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentach i absolwentach uczelni wyższych którzy, rozpoczynają swoją karierę zawodową.

 Windmills

Program Windmills wspiera młodych ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym stwarzając przestrzeń do aktywnego poznawania siebie i lepszego zrozumienia innych ludzi. Program jet odpowiedzią na rosnącą potrzebę bycia we wspólnocie, jaką odczuwa wielu młodych ludzi żyjąc w zindywidualizowanej kulturze Zachodniej. Program składa się z trzech części:

  • Moduł 1 „Być Bardziej Sobą“, w ramach którego uczestnicy pracują nad lepszym zrozumieniem swoich emocji, przekonań, wartości, potrzeb i poczucia własnej wartości. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają uczestnikom lepiej zrozmieć siebie i swoje działania oraz stanowią podstawę do dalszego kroku we własnym rozwoju, jakim jest lepsze rozumienie innych.
  • Moduł 2 „Być Bardziej Sobą z Innymi“, w ramach którego uczestnicy uczą się, jak pochodzenie kulturowe wpływa na ich sposób myślenia i działania, a także starają się zrozumieć inne kultury i ich wpływ na życie ludzi.
  • Moduł 3 „Getting IN to“ pozwala uczestnikom wdrożyć w życie wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności poprzez interaktywną praktykę i pracę projektową w grupach, polegającą na realizacji własnego projektu w jednej z lokalnych wspólnot / organizacji.

 Employability

Program Rozwoju Kompetencji Kluczowych na Rynku Pracy został stworzony w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy, który charakteryzuje się różnorodnością ścieżek kariery oraz zanikiem modelu pracy na całe życie z zaplanowaną drogą rozwoju i awansu. Młodzi ludzie, chcący odnaleźć się na rynku pracy wdzisiejszych czasach, oprócz kompetencji specjalistycznych powinni posiadać również kompetencje kluczowe na rynku pracy. To właśnie kompetencje kluczowe – z ang. employability skills – zapewniają samodzielność, elastyczność i zdolność adaptacji do różnych ról zawodowych.

Program EmployAbility zwiększa świadomość młodych ludzi na temat oczekiwań pracodawców i środowiska pracy skupiając się na rozwijaniu podstawowych kompetencji niezbędnych na każdym stanowisku pracy: komunikacji, współpracy w grupie, samoświadomości i zarządzanie emocjami, rozwiązywania problemów, inicjatywy i przedsiębiorczości, planowania i organizacji.W trakcie programu uczestnicy rozwijają poszczególne kompetencje poprzez szereg interaktywnych ćwiczeń grupowych i indywidualnych, które stanowią symulację przyszłego środowiska pracy.

 

Talented

Talented to unikatowy program coachingu kariery stworzony, aby wesprzeć młodych ludzi w rozwoju samoświadomości i poczucia własnej wartości oraz identyfikacji własnej ścieżki kariery, dostosowanej do indywidualnych umiejętności, talentów i zainteresowań.

Program wspiera młodych ludzi w zrozumieniu, że każdy jest utalentowany na swój własny sposób, ponieważ każdy z nas ma własny, unikalny zestaw talentów, umiejętności, ambicji i ról. Kiedy odkryjemy nasz unikatowy i niepowtarzalny potencjał, jesteśmy w stanie zrobić milowy krok w rozwoju własnej kariery.

JAK ZACZĄĆ

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat prowadzonych przeze mnie programów szkoleniowych, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny, aby wspólnie ustalić termin konsultacji.